Posts Tagged ‘dev’

Beautiful and subtile Core Data changes in Swift on

Beautiful and subtile Core Data changes in Swift on #Xcode6Beta7

Flowing like swift!
I didn’t expect another beta before iOS release next week. But surprise – just one more thing – a new beta!

Yesterday the beta popped up, and today I’m investigating the changes. As a former SQL developer I’m most interested in the Core Data and the display of data in UITableViews.

Optionals, optionals and optionals

Some early comments indicated that there was a lot of changes on optionals – again. People reported on twitter that they had huge amount on errors when opening their projects.

I must admit I don’t really know how to use optionals. I’m still learning Swift. But debugging and writing this is a good way to learn more.

What is an optional however? Here are two thing about optionals I have in my memory as I’m writing:

 • Optionals is either some value or nothing ie. nil.
 • Optionals is used to reduce the number of values containing nil and thus make your program more robust.

All the concern of optionals is because backward compatibility to iOS libraries, where you can fin nileverywhere. Apple have spent 3 betas taking away unneeded nil’s. For instance, the Core Data stack in their Master Detail template is way more elegant and easy to understand now.

As my projects is only tests and turorials, I decided to look at changes in the Master Detail Core Data template that Apple provides. Looking at the errors produced for the beta6 template on beta7, I was able to see the differences. I liked what I discovered.

Changes in the Core Data stack in Beta7

The changes, it was seven of them, one was in AppDelegate, and the rest in MasterViewController.

I’ve marked the change with adding ** before and after the change.

One time unwrapping with if. Five times unwrap with !. Mark a property optional two times with ?.

In AppDelegate.swift I had to explicit unwrap an optional:

lazy var managedObjectModel: NSManagedObjectModel = {

let modelURL = NSBundle.mainBundle().URLForResource("mdDbApp", withExtension: "momd»)**!**

And in MasterViewController.swift there was various changes to optionals. First by using `if let´:

override func prepareForSegue(segue: UIStoryboardSegue, sender: AnyObject?) {
if segue.identifier == "showDetail" {
**if** let indexPath = self.tableView.indexPathForSelectedRow() {

Then by marking for optional and use if-else operators ??

override func numberOfSectionsInTableView(tableView: UITableView) -> Int {
return self.fetchedResultsController.sections**?**.count** ?? 0**

Then unwrap:

override func tableView(tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
let sectionInfo = self.fetchedResultsController.sections**!**[section] as NSFetchedResultsSectionInfo

Make it optional and unwrap it:

func configureCell(cell: UITableViewCell, atIndexPath indexPath: NSIndexPath) {
let object = self.fetchedResultsController.objectAtIndexPath(indexPath) as NSManagedObject
cell.textLabel**?**.text = object.valueForKey("timeStamp")**!**.description

Then unwrap:

var fetchedResultsController: NSFetchedResultsController {

let entity = NSEntityDescription.entityForName("Event", inManagedObjectContext: self.managedObjectContext**!**)

… and a bit further down – unwrap again:

let aFetchedResultsController = NSFetchedResultsController(fetchRequest: fetchRequest, managedObjectContext: self.managedObjectContext**!**, sectionNameKeyPath: nil, cacheName: "Master")

What I learned with this comparision

 • I know a lot more on optionals than before, and I can even use them in simple context.
 • I’ve learned the value of reducing the posibilities of nil
 • I can foresee a future with lot less optionals
 • I’m even more found of Swift
 • I’ll try to only use libraries written in Swift (that’s impossible for Core Data, but soon…)
 • Even an old SQL guy can have something to say on this shiny new language

En bortskjemt Apple-bruker raser over passordproblemer med Sharepoint – dag 2

IMG_2681Oppdatering:

Jeg er fremdeles bortskjemt. Jeg er for å si som sant er, utskjemt av Apples brukervennlighet. Men i dag ville jeg ha det passordene på Sharepoint i orden:

 • Jeg bestillte nytt passord fra MS
 • Lot 1Password lage et nytt passord
 • Kopierte passordet i et dokument
 • Avsluttet alle programmer
 • Restartet OSX
 • Logget inn på outlook
 • Brukte det nye passordet

Og, kryss i taket! Denne gangen tok Apple sin nøkkelring imot passordet. Deretter la jeg det manuelt inn i 1Password. Puh!

Jeg er en bortskjemt Applebruker. Apple tar vare på mine passord, beskytter meg mot virus og gir meg en problemfri hverdag. Men noen ganger må jeg gjøre en jobb som er Microsoft-relatert. Her fra dagens viderverdigheter med Sharepoint:

 • Skriver inn webadressen. Og får beskjed:
  • Du har ikke tilgang her. (Hm. Sikkert en gammel ID)
 • Går jeg til siste innvitasjon og trykker på linken og får beskjeden:
  • Det har vært unormal aktivitet på kontoen din. Skriv inn koden vi sender deg på mobil:
 • Hei, vent! Hvilken mobil? Den norske eller spanske? Jeg trykker på neste og ser at den spør etter et norskt nummer. Dermed bytter jeg SIM-kort. Logger inn. Ny beskjed:
  • Feil på SIM-kort.
 • Ut og inn med SIM kort på nytt. Logge inn. Ok.
 • Følger MS prosedyre og får inn en kode. Skriver den inn. Får bytte passord.
 • Logger inn på nytt. Får beskjed:
  • For langt passord. MS godtar bare 16 tegn.
 • Teller tegnene i passordet – 17. MS sier at jeg kan ta vekk et tegn. Gjør det og prøver. Ny beskjed:
  • Feil passord
 • Bytter passord med 1Password.
 • Du bør bytte til totrinns sikkerhet, sier MS:
  • Nei, nesten skriker jeg. Bare fortsett.
 • Kommer inn og får gjort jobben min. Endelig!
 • Vil sikre meg at neste arbeidsøkt går bra:
  • Ser etter i 1Password om jeg har det nye passordet. Det er borte.
  • Ser i Safari sitt passordregister. Det er borte.
 • Vet at neste gang vil det bli like ille…

Har nettopp sagt mange stygge ord om Microsoft. Ikke bra. Jeg bør heller tenke på de som jobber med det hver dag. Sånn som jeg gjorde for mer enn tre år siden. Og ta noen ekstra timer med passordene – som en mann. Med løftet panne.

Burde. Men jeg klarer det ikke. Jeg måå få noe av frustrasjonen ut!

Fytte Helgeroa for en brukeruvennlig programvare!