@NRK_nyheter tuller med tall: 8 er blitt større enn ti!

125 er drept de siste ti årene av rusa gjerningsmenn. Ti av disse var ruset på bare cannabis, dvs 8%. Artikkelen hevder at ti prosent av nordmenn bruker cannabis. Tallene viser at cannabisbrukerne er underrepresentert når det gjelder mord. Ikke overerrepresentert som NRK hevder i artikkel.

Jeg er ikke statistiker, men skjønner i det minste prosentregning. Og har også fått med meg at statistik blir lite signifikant når en sammenligner uensartede grupper på et lite statistikkgrunnlag.

Det kan synes som at NRK har tatt stilling mot cannabis, og prøver å finne bevis i tall hvor intet bevis finnes. Det er to grove feil på en gang av vår kjære rikskringkaster.

NRK bør være nøytral i denne saken. Og slett ikke tulle med tall!

Hva med å ansatte en god statistikker og la de sjekke sakene først?