Hvordan kan et par hundre millioner få politiet opp på IT nivå som hindrer en ny #22juli?

Det kan være interessant å se på oppgavene mobil IT skal løse for politiet.

Kommunikasjon

Sett utenfra, og med 22 juli rapporten i bakhodet, ser det ut til at tekst og tale-kommunikasjon samt GPS tjenester var noe av det som sviktet mest. Nød-nettet hadde mangelfull dekning. Politiets tradisjon med å lese ut informasjon på nettet, istedet for å sende dette som tekst, forsterket problemene, da operasjonssentralene ble overbelastet.

Hvis politiet hadde vært godt utstyrt med moderne mobiler, nettbrett og GPS i bilene, og hatt rutiner i å bruke eksisterende løsninger i kommunikasjonen, kunne de bedre møtt en krise som 22 juli.

Driftsikkerhet og kryptering

Det offentlige har gjentatte ganger hevdet at de trenger bedre kommunikasjon enn folk flest, f.eks. nød-nett, krisenettet, jernbanens mobilnett. Det hevdes at det trengs bedre driftsikkerhet og å hindre tilgang fra andre.

Men hvordan skal disse små nettene kan komme i nærheten av kvaliteten vi har på det store offentlige mobil-nettet?

Men “IT strategien” skygger og hindrer alt

Det nye IT systemet for straffesaksbehandling er en forutsetning for å sette den nye straffeloven av 2005 i kraft. I dag sa Faremo, at det nye systemet ikke ville være operativt før i 2015 eller 2016.

Politiet har arbeidet med å skaffe seg et sentralisert IT system i 14 år, uten å bestemme seg for en løsning. Kanskje ligger ikke løsningen i et sentralisert system, men istedet et desentralisert system som bare virker.

Det leveres nå mobilt IT utstyr som de fleste nordmenn bruker. Dette utstyret leveres hovedsaklig som mobiler og nettbrett, koblet sammen i nettskyen. Å skulle levere hver politimann/kvinne en smarttelefon og nettbrett koster under ti tusen pr. ansatt. Det samme kan en anta for en politibil. For enkelhets skyld setter jeg at det er en politibil pr. 10 politimenn.

Men hva skal i tilfelle politiet velge?

Sikkerhet i kommunikasjonsenheter som mobiler og nettbrett ligger blant annet i hvordan produsentene prioriteter personsikkerhet. Noen produsenter vektlegger nettleverandørene, andre brukerne. Apple er en produsent som krypterer informasjon over nettet og andre å få tak I brukerens opplysninger.

Fredag ble dommen om illegal kopiering av Apple sine mobiler og nettbrett offentliggjort. I første omgang rammes bare Samsung, som er produsent av maskinvare. Det ligger imidlertid i kortene at Google og Android er de egentlig skyldige.

Det kan kanskje være et poeng for politiet å velge en leverandør som ikke er dømt for å stjele ideer, er innbegrepet av brukervennlighet og er markedsleder.

Og hva vil det koste?

Mitt forslag er at 14 tusen politimenn og ca. 1400 politibiler utstyres med iPhone og iPad i år. I tillegg velges det ut hvordan en kan bruke standard programvare for gruppe- og massekommunikasjon. Denne programvaren koster typisk 8 til 80 kroner per enhet.

Hvis en regner med at dette vil koste ti tusen til hver mann og bil, vil dette koste samfunnet 154 millioner kroner.

Jens Stoltenberg kan simpelthen gjennomføre dette. Dette er innenfor allerede vedtatte bevilgninger. Han kan rett og slett:

Vise ansvar og gjennomføringevne

Vi er mange som kan være med å finne og tilpasse apper som kan bringe politiet inn denne mobile IT verden hvor 70% av Norges befolking allerede befinner seg.

One reply on “Hvordan kan et par hundre millioner få politiet opp på IT nivå som hindrer en ny #22juli?”

  1. Dette blir nok for enkelt er jeg redd. Hvis dette skulle ha noe for seg må man da lage en app med bedre kryptering iplementert enn det apple har som default. Dette kunne lett la seg gjøre, hvis USA lar oss få lov, da de sitter på de fleste rettigheter til kommersiell krypto.

    Ellers bør Politiet og de andre nødetatene slå seg sammen med Forsvaret og danne Totalforsvarets Forskningsinstitutt med base i FFI. Vi må lære å tenke felles og ikke hver for oss skal vi klare å samarbeide i kritiske situasjoner. Da må systemene for kommando og kontroll være laget for dette fra bunnen, at de skal kunne samarbeide i kritiske situasjoner!

    Gi FFI og Politiets materielltjeneste ett oppdrag med å ta frem dette sammen, FFI har lang erfaring i å være raske. NATO sine verktøy tatt frem for bruk i ISAF der ca 50 nasjoner samarbeider. Disse er enkle og virker på tvers. Igjen snakk med FFI, så er dette løst på 1 mnd.
    Man må bruke konsulenter med operativ erfaring fra tidskritiske situasjoner. Noe bedre enn krig som referanse kan man neppe få!

Comments are closed.