Stoltenbergs, mer åpenhet og demokrati, har vist vi trenger mer ansvarlighet og gjennomføringevne

Morgen vi fikk høre hva forferdelig som skjedde på Utøya #22juli

Morgen vi fikk høre hva forferdelig som skjedde på Utøya #22juli

Stoltenberg ville møte 22 juli med mer demokrati og mer åpenhet. Med kommisjonens rapport har han levert. Bra!

22 juli rapporten viser svakheter i det norske samfunnet som ble fatale, da vi ble angrepet – som manglende ansvar og gjennomføringevne. Bedre!

Media konkretiserer 22 juli svakhetene, og viser at de finnes også i andre deler av samfunnet – som i skolebygg og brannvesen. Best!

Nylig har det bli avdekket skrikende mangelfullt vedlikehold av skoler, og et nytt nødnett som er uegnet i brannvesenets operasjoner.

Media stiller også daglig ledere for etatene som feilet til veggs. Noen av lederne skjønner alvoret, andre ikke:

  • Meland skjønte ikke alvoret. Han kommenterte kommisjonens rapport med å si at den var lik deres egenproduserte rapport. Noen dager etter forlot han stillingen sin.
  • Rettskommisjonen har enda ikke skjønt alvoret. Derfor vil det samme skje der, som i politidirektoratet.

I oppfølgingen av 22 juli rapporten, fyller virkelig media sin funksjon. Best!

Et mulig fremtidsmotto?

Mer åpenhet og mer demokrati, var Stoltenbergs svar på 22 juli. Han har levert, kommisjonen har levert til gangs, media følger opp og et ørlite håp tennes i oss – kanskje kan Stoltenbergs eller en ny leder formulere at vi skal møte terroristtrusselen med:

Mer åpenhet, ansvar og gjennomføringevne.

Tenk hvor godt det kunne bli å møte fremtiden da…

Comments are closed.